Tulkkauspalvelut

Jos kommunikointi tapahtuu kielellisten rajojen yli, kieli- ongelmat voidaan ratkaista tulkkauksen avulla. Kielitaito ei yksin riitä.
Tulkkaus- ja käännöskeskus Professional Oy:n koulutetut ammattilaiset hallitsevat vaativat kielelliset, tulkkaustekniset ja tietopuoliset taidot. He täyttävät myös ammattiin liittyvät eettiset vaatimukset ja ovat täysin puolueettomia. Keskus mahdollistaa kaikkien olla kielellisesti tasa-arvoisia käyttämällä omaa kieltään ilman riskejä ja rasitusta. Näin katoavat myös kielelliset esteet kokonaan, viestintä sujuu ja asiat tulevat ymmärretyiksi.