Законодателство

Закон за чужденците 301/2004

203 § 
Устни и писмени преводи 
Административен закон 6.6.2003/434

26 § 
Устни и писмени преводи 
Лингвистичен закон 6.6.2003/423

10 § 
Лингвистичните права на частно лице, когато има взаимоотношения с власти. 

18 § 
Право на устен превод 
Закон за правата и статуса на клиент от социална държава 22.9.2000/812

5 § 
Правото на клиента да получи уреждане на алтернативи на действия 
Закон за правата и статуса на пациентите (17.81992/785)

5 § 
Правото на пациентите да получават информация